Lagstiftning och regler kring bilstolar

Förändringar 2017

När tekniken och samhället kontinuerligt utvecklas ändras även lagstiftningen kring bilbarnstolar för att säkerställa säkra produkter. Maxi-Cosi har tillsammans med myndigheter, konsumentorganisationer och andra branschpartner alltid varit mycket engagerade i att definiera bestämmelser för bilbarnstolar i Europa.

2017 ändrades den nuvarande Europeiska lagstiftningen om bilbarnstolar, vilket påverka den befintliga R44/04-standarden samt den senare R129-standarden (i-Size).

Fas 2 av R129 – sommaren 2017

R129 är den senaste standarden inom Europeisk bilbarnstolslagstiftning. Sedan slutet av 2013 har den första fasen (av tre) av R129, som även kallas i-Size, varit i kraft. Den täcker bilbarnstolar för barn från födseln upp till att de är 105 cm. Under sommaren 2017 implementerades den andra fasen av R129.

Den andra fasen av lagstiftningen kraftigt påverkade bilbarnstolar för barn som är längre än 100 cm. Precis som första fasen av R129 har testerna och kriterierna förbättrats avsevärt jämfört med R44/04 genom att mer exakta testdockor har använts och att sidokrocktester har lagts till utöver de befintliga frontalkrocktesterna.

Dessutom ändrades klassificeringen av bilbarnstolar från kilo till centimeter. Föräldrarna har ofta bättre koll på hur långt barnet är jämfört med hur mycket barnet väger, vilket gör det troligare att de väljer rätt bilbarnstol.

En annan förbättring i R129 jämfört med R44/04 är att den passar bättre i bilen, tack vare avtal mellan bilbarnstolstillverkare och fordonstillverkare. Bilbarnstolar för barn från 100 till 150 cm måste inte enligt lag ha ett ISOFIX-system, det är valfritt.

När fas 2 av R129 trädde i kraft (sommaren 2017) försvann inte den befintliga R44/04-lagstiftningen, utan båda lagstiftningarna är i kraft. Konsumenterna kan välja att använda den senaste och högsta standarden för bilbarnstolar i Europa. R129-02 tillåter inte försäljningen av sittkuddar utan ryggstöd. Alla typer av bältesstolar som såldes efter sommaren 2017 måste enligt R129-02 ha ett ryggstöd. Det är fortfarande länders nationella lagstiftning som avgör om ett barn måste använda bilbarnstol till längden 135 eller 150 cm, det kommer inte att ändras. I Sverige ska barn använda bilbarnstol enligt lag till de är 135 cm långa.

R44/04 – Januari 2017

Inga sittkuddar för barn kortare än 125 cm

Barn som är kortare än 125 cm inte får använda bilbarnstolar utan ryggstöd (sittkuddar). Som ett första steg mot detta ändrades den befintliga R44-lagstiftningen i januari 2017 så att nytillverkade sittkuddar utan ryggstöd endast får användas av barn över 125 cm. Äldre sittkuddar utan ryggstöd för barn som är kortare än 125 cm kommer att finnas kvar på marknaden, men endast under en begränsad tid. Det betyder att alla barn under 125 cm ska använda en bilbarnstol med ryggstöd för att få bättre skydd.

Bilbarnstolar med ryggstöd gör att bältet sitter bättre över axlarna och ger förbättrat skydd vid sidokrockar. Detta är ett mycket viktigt argument, eftersom bilens säkerhetsutrustning (som säkerhetsbälten eller krockgardiner) inte är utformade för barn som är kortare än 125 cm.

Maxi-Cosi är övertygade om att barn som väger över 15 kg, vilket är ungefär 105 cm, inte är tillräckligt skyddade när de endast använder en sittkudde. Därför rekommenderar vi starkt att en bilbarnstol med ryggstöd används upp till minst 125 cm eller 22 kg.


Relaterade artiklar

Följ oss på Facebook

Select your language

Please select your preferred language :