5-punktsbälte bilbarnstolar

Hur skyddas ett barn bäst i en bilbarnsstol för småbarn?

På den europeiska marknaden finns det idag två huvudsakliga fasthållningsanordningar för bilbarnstolar avsedda för småbarn mellan 1 till 4 år: 5-punktsbälte och skyddssystem. Målet med denna redogörelse är att förklara varför Maxi-Cosi anser sig vara bättre på att skydda ett barn i en bilbarnstol för småbarn med ett 5-punktsbälte, enligt otaliga tester.

Det finns tre huvudsakliga orsaker till att Maxi-Cosi väljer att ha 5-punktsbälten på bilbarnstolarna.

  • Krockkraften överförs från stolen till barnets kraftigare kroppsdelar som kan motstå större tryck: axlar och höfter/bäckenben.
  • Barnet sitter fast ordentligt och sitter därför kvar i den säkraste positionen i bilbarnstolen vid alla typer av olyckor (frontal- och sidokrockar, men även olyckor som orsakar överrullning).
  • Ett 5-punktsbälte är enkelt att justera efter ett växande barn och passar bra för alla barn i alla åldrar och storlekar.

Säkrare retardation genom att hålla fast kraftigare kroppsdelar

Ett 5-punktsbälte har 5 huvudfästpunkter som ser till att barn hålls kvar av kraftiga kroppsdelar: axlar och höfter. 5-punktsbältet överför krockkraften från bältet till kroppens kraftigare punkter och till stolen. Dorels erfarenheter med ett 5-punktsbälte visar att ett barns mjuka delar (bukområdet) är bättre skyddade och inte behöver stå emot höga belastningar. Detta är ett naturligt sätt att säkra en kropp.

En kropps mjuka delar kanske inte klarar krockkrafterna på samma sätt som kraftigare kroppsdelar gör. När ett barn är fastspänt över det mjuka bukområdet, kan han/hon vika sig över bältet eller föremålet och bältet eller föremålet kan tränga in i buken. 

Med de krocktestdockor som finns idag (både P- och Q-dockor), kan belastningen på kraftiga kroppsdelar analyseras i detalj. Krafternas gränsvärden som dessa kroppsdelar klarar har fastställts. Alla bilbarnstolar utvecklade av Dorel är designade så att krafterna fördelas optimalt och att de förblir inom dessa gränsvärden. Det är för närvarande inte möjligt att mäta belastningar på det mjuka bukområdet, då nuvarande krocktestdockor saknar sensorer i dessa områden.

Belastningarnas effekter på det mjuka bukområdet och bröstområdet när skyddssystem och bältesstolar för barn används, är ännu inte tillräckligt kända. Därför har Förenta nationerna satt ihop en arbetsgrupp bestående av internationella experter för att utföra en forskningsstudie med syftet att fastställa skadegränser och utvärdera övergripande risker för barn. Gruppen leds av bilbarnstolsexperten Dr. H. Johannsen från Berlins tekniska universitet.

Säker fasthållning för att stanna kvar i den säkraste positionen

Även om krocktester är utformade för att simulera riktiga olyckor på ett så verklighetstroget sätt som möjligt, är olyckor mer komplexa än krocktester.
Vid en bilolycka där olika krafter frigörs (till exempel en överrullning), finns det risk för barnet slungas eller kastas ut ur bilbarnstolen. 5-punktsbältet ser till att barnet sitter fast ordentligt med en dragrörelse, och håller kvar barnet i den säkraste positionen inom den skyddande stolkupan, oavsett vilken typ av olycka det är. En bilbarnstol som klarade ECE R44-04-lagstiftningen uppvisade otillräckliga fasthållningsegenskaper under en simulerad överrullning.

Krocktester utförda av UTAC (oberoende testföretag för bilindustrin) har visat att efter två fullständiga överrullningar, kastades dockan ut ur bilbarnstolen med ett skyddssystem. Du kan se mer genom att titta på filmen om överrullningstest för skyddssystem eller filmen om överrullningstest för 5-punktsbälte.

För att förhindra ett sådant utslungande från en bilbarnstol, har därför en ändring godkänts som introducerar ett allvarligare test för att bättre återskapa överrullningar. Denna ändring har gällt sedan december 2013.

Perfekt passform för en växande kropp

Ett 5-punktsbälte är enkelt att justera i olika höjdlägen och erbjuder därmed en perfekt passform för olika kroppsstorlekar. Axelbanden kan enkelt justeras på höjden. Denna position garanterar att krafterna som kommer vid en olycka bäst överförs till bilbarnstolens kupa och barnets kraftiga axelben.

Relaterade artiklar

Välttest

Säkerheten i första hand

Läs mer
carseatcrashtest 104x104
Krocktester

Den är testad enligt regelverket

Läs mer

Följ oss på Facebook

Select your language

Please select your preferred language :