FAQS

Du kan se de vanligaste frågorna nedan. 

Car seats

Går det att ha 3 bilstolar i baksätet?
Det kan gå att ha 3 bilstolar i baksätet beroende på biltypen. Vi rekommenderar att du tar med bilen till återförsäljaren och kontrollerar om det om det är möjligt.
Kan jag använda en bilstol på främre passagerarsätet?
Bilstolar kan sättas i främre passagerarsätet men det är bättre att använda baksätet. När en bilstol för spädbarn (0–13 månader) används i passagerarsätet ska du se till att sätet inte har en främre airbag eller att airbagen har inaktiverats. När du använder bilstolar för större barn (9 månader till 12 år) måste passagerarsätet vara i sitt bakersta läge.
Får jag använda min bilstol om den har skadats?
Bilstolen får inte användas om någon del är trasig, sliten eller saknas.
Det är viktigt att du inte använder en bilstol som har varit med i en bilolycka även om den inte har synliga skador. Strukturen kan ha skadats avsevärt i olyckan.
Måste jag justera säkerhetsbältet varje gång jag sätter mitt barn i bilstolen?
Ja. Varje gång du sätter barnet i bilstolen ska du spänna fast säkerhetsbältet. Detta beror på att barnet kan ha olika ytterkläder. Om bältet sitter åt ordentligt ska du endast få plats med 1 finger mellan barnets kropp och säkerhetsbältet.
Passar Maxi-Cosi-bilbarnstolar i alla bilar?
Maxi-Cosi-bilbarnstolar har utformats som universalbilstolar. Det betyder att de bör passa i nästan alla bilar. Enligt Europeiska säkerhetsstandarden ECE R44/04 är bilbarnstolar universella om en specificerad minimumlängd för säkerhetsbältet krävs för montering. Biltillverkare är medvetna om detta. Biltillverkare sätter ibland in säkerhetsbälten som är precis tillräckligt långa för korrekt montering av bilbarnstolar. Om bruksanvisningen för bilen anger att säkerhetsbältena passar för universalbilstolar ska detta inte vara något problem. Vi rekommenderar dock att du provar att montera bilbarnstolen innan du köper den. Återförsäljaren kan hjälpa dig.
Hur tar jag bort överdraget för att tvätta det?
Du kan ta bort överdraget och tvätta det för hand enligt anvisningarna på tvättrådslappen. I bruksanvisningen finns detaljerade anvisningar om hur du tar bort tygöverdraget.
Jag råkade ut för en olycka medan barnet satt i bilbarnstolen. Kan jag fortfarande använda stolen?
Vi rekommenderar inte att stolen används igen. Vid kollisioner i hastigheter från 30 km/h kan osynliga skador uppstå. För att säkerställa att ditt barn inte skadas vid en eventuell framtida olycka bör du byta ut stolen. Förstör den gamla stolen så att den inte kan användas för ett annat barn. Om bilen kan repareras ska du även byta ut alla säkerhetsbälten som användes vid olyckan.
Är det säkert att använda begagnade bilstolar?
Vi avråder dig från att använda begagnade bilstolar. En begagnad bilstol har ofta en okänd historia. Med andra ord kan du aldrig veta säkert hur den har använts. Bilstolar som har varit med i olyckor är inte längre garanterat säkra. Bilstolarna kan även vara skadade på andra sätt eller vara inkompletta.
Min bilbarnstol är defekt. Vad ska jag göra?
Förutom försäljning av våra produkter har vi även överlåtit tjänster och produktgarantier till ett antal officiella återförsäljare (se vår webbplats). Du har ju köpt produkten från återförsäljaren, vilket betyder att de har ansvar för att hantera dina klagomål och lösa problemen på ett korrekt sätt.
Går det att montera en bilbarnstol i främre passagerarsätet?
Det rekommenderas att bilbarnstolar monteras i baksätet, men det går oftast att sätta dem i passagerarsätet. En bilbarnstol för spädbarn för 0–12 månader får endast användas i framsätet om det inte finns någon airbag där framme eller om du är säker på att den har inaktiverats. Vi rekommenderar att bilbarnstolar för äldre barn (12 månader till 12 år) placeras i ett säte som är i läget längst bak om framsätet har en airbag.
Var finns märkningen för ECE R44/03, ECE R44/04 eller UN R129 (i-Size)?
Alla nya Maxi-Cosi-bilbarnstolar följer standarderna ECE R44/04 eller UN R129 (i-Size). En vit och orange etikett sitter på baksidan eller nederdelen av Maxi-Cosi-produkten. Den orangea delen visar ECE R44/04-koden eller i-Size. På äldre modeller finns de vid ”godkännandenumret” under den lilla cirkeln på etiketten. Detta godkännandenummer börjar med 03 eller 04, vilket står för standarderna ECE R44/03 och ECE R44/04.
Varför måste jag ha en bilstol?
Enligt lag måste barn under 135 cm sitta i en godkänd bilstol. Detta gäller i alla länder i EU. Bilstolar och bälteskuddar som är certifierade enligt ECE R44/04 uppfyller lagens minimikrav.
Varför behöver jag en bilstol?
Bilar är huvudsakligen utvecklade som transportmedel för vuxna människor och inte för mindre barn. Därför är risken högre att barn skadar sig vid en olycka och behäver därför en bilstol för extra skydd. I Sverige måste barn kortare än 135 cm färdas i en bilstol enligt lag.
Finns det några adaptrar för att montera min bilbarnstol för spädbarn på en vagn?
För vissa Maxi-Cosi-bilbarnstolar finns det separata adaptrar som kan användas på en vagn. Vi rekommenderar att du tar med bilbarnstolen och vagnen till återförsäljaren för att kontrollera om det finns någon adapter.
Kan jag installera Maxi-Cosi CabrioFix i passagerarsätet?
Ja, Maxi-Cosi CabrioFix kan installeras i passagerarsätet, men endast om airbagen är avaktiverad.
Kan jag montera Maxi-Cosi Citi på passagerarsätet?
Ja, du kan montera Maxi-Cosi Citi på passagerarsätet, men bara om airbagen har inaktiverats.
Kan jag montera Maxi-Cosi Pebble på passagerarsätet?
Ja, du kan montera Maxi-Cosi Pebble på passagerarsätet, men bara om airbagen har inaktiverats.
Får Maxi-Cosi Citi användas på flygplan?
Ja, Maxi-Cosi Citi får användas på flygplan. Stolen har certifierats för detta syfte (TUV-certifiering).
Kan mitt för tidigt födda spädbarn resa i Maxi-Cosi Pebble?
Enligt nya riktlinjer så får alla spädbarn som får lämna sjukhuset resa i en bilstol i grupp 0+.
Kan Maxi-Cosi CabrioFix eller Maxi-Cosi Pebble installeras i bilen med 2-punktsbältessystem?
Maxi-Cosi CabrioFix och Maxi-Cosi Pebble är inte designade för installation med 2-punkts bilbältessystem. Dessa bilbarnstolar bör endast installeras genom ett 3-punkts bilbältessystem (godkänd enligt ECE R16 standard) eller, , på en Maxi Cosi FamilyFix bas, som förankras med ISOFIX-fästen.
Får Maxi-Cosi Pebble användas på flygplan?
Ja, Maxi-Cosi Pebble får användas på flygplan? Stolen har certifierats för detta syfte (TUV-certifiering).
Skyddar Maxi-Cosi Pebbles sufflett mot UV-strålar?
Maxi-Cosi Pebbles sufflett är gjord av svart tyg som skyddar mot både solljus och UV-strålar.
Vid vilken ålder kan jag ta bort stödkudden från Maxi-Cosi-bilbarnstolen för spädbarn?
Stödkudden ger nyfödda barn extra komfort. Det finns ingen specifik ålder då stödkudden ska tas bort från Maxi-Cosi-barnstolen. Det beror på barnets storlek. När du märker att ditt barn inte längre ligger bekvämt eftersom huvudet ligger på ”rullen” kan du ta bort stödkudden från Maxi-Cosi-bilbarnstolen.
Hur tar jag bort CabrioFix från vagnen?
Ta bort CabrioFix från vagnen genom att trycka in de två grå knapparna, som finns på stolens sidor bredvid bärhandtaget, samtidigt som du drar stolen uppåt. Se till att alltid placera bilbarnstolen bakåt och inte framåt på vagnen. På Maxi-Cosi och Quinny är det enkelt att frigöra CabrioFix med en hand tack vare minnesknapparna.
Hur tar jag bort Citi SPS från vagnen?
Ta bort Citi SPS från vagnen genom att trycka in de två grå knapparna, som finns på stolens sidor bredvid bärhandtaget, samtidigt som du drar stolen uppåt. Se till att alltid placera bilbarnstolen bakåt och inte framåt på vagnen. På Maxi-Cosi och Quinny är det enkelt att frigöra Citi SPS med en hand tack vare minnesknapparna.
Hur tar jag bort Pebble från vagnen?
Ta bort Pebble från vagnen genom att trycka in de två grå knapparna, som finns på stolens sidor bredvid bärhandtaget, samtidigt som du drar stolen uppåt. Se till att alltid placera bilbarnstolen bakåt och inte framåt på vagnen. På Maxi-Cosi och Quinny är det enkelt att frigöra Pebble med en hand tack vare minnesknapparna.
Hur länge kan Maxi-Cosi babyskydd användas utan avbrott?
Detta missuppfattas ofta. Detta sägs och skrivs ofta med barnets bästa i åtanke och handlar kort sagt om att en bilbarnstol för spädbarn som t.ex. Maxi-Cosi Citi SPS eller Maxi-Cosi CabrioFix och Maxi-Cosi Pebble inte ska användas överdrivet länge. Barn ska inte ligga i samma ställning under onödigt lång tid. De måste ha möjlighet att utveckla sina rörelsesystem och muskler i armar, rygg och nacke. Eftersom vi tillverkade den första bilbarnstolen för spädbarn i Europa, Maxi-Cosi, har vi såklart haft med detta i våra anvisningar under flera år. Så låt inte barnet sitta i barnstolen en hel dag för att det är bekvämt för dig, utan ge barnet möjlighet att utvecklas. Detta gäller även bärselen och alla andra produkter där barnet sitter, hänger eller ligger i en fast ställning. Detta är dock inget problem alls om ni emellanåt åker på en längre bilresa eller semesterresa. Vårt råd är att stanna varannan timme. Barnet måste ändå matas och blöjan måste bytas regelbundet.
Går det att montera en barnstol (grupp 0+/1 eller grupp 1) på en Maxi-Cosi-barnvagn?
Det går endast att montera bilbarnstolar för spädbarn (grupp 0+: t.ex. Pebble, CabrioFix, Citi SPS) på Maxi-Cosi-barnvagnar. Bilbarnstolarna för spädbarn är mycket bekväma för barnen och är utformade så att du enkelt och säkert kan förflytta barnet från bilen till vagnen och till hemmet. När barnen växer och kan sitta själva blir det svårare att bära dem i en bärstol på grund av vikten. Bilbarnstolar (grupp 0+/grupp 1) är den perfekta lösningen för säkra resor med växande småbarn upp till 4 år. Eftersom produkter i grupp 0+/1 och grupp 1 växer med barnet så att de alltid ger bästa skydd är bilbarnstolen tyngre än en bärstol, och därför är det inte så bekvämt att bära runt på den varje dag.
Eftersom vi inte vill äventyra säkerheten, bekvämligheten och enkelheten kan grupp 0+/1 och grupp 1 inte användas med vagnar.
På vilken barnvagn passar Maxi-Cosi Citi, Maxi-Cosi CabrioFix eller Maxi-Cosi Pebble?
Maxi-Cosi Citi, Maxi-Cosi CabrioFix och Maxi-Cosi Pebble från modell år 2001 kan användas med alla barnvagnar från Maxi-Cosi (med rätt adapter). Från modell 2002 passar de även tillsammans med barnvagnar från Quinny, med undantag från Quinny Zapp, på vilken endast Maxi-Cosi CabrioFix eller Maxi-Cosi Pebble endast kan placeras. Det är också möjligt att placera Maxi-Cosi Citi, Maxi-Cosi CabrioFix eller Maxi-Cosi Pebble på barnvagnar från flertalet barnvagnar från andra tillverkare. Fråga din återförsäljare.
Borde bärhandtaget på mitt babyskydd (Maxi-Cosi CabrioFix/Citi/Pebble) placeras i en upprätt position vid installation i bilen?
Bärhandtaget är en del av säkerhetskonceptet för Maxi-Cosi babyskydd och måste alltid placeras i upprätt position vid körning. Detta gäller även vid användning av FamilyFix och EasyFix baser. Läs igenom bruksanvisningen för bilbarnstolen. Att placera bärhandtaget i upprätt position skyddar barnet vid fall där babyskyddet roterar mot baksätet. Bärhandtaget skyddar även mot större objekt som kan flyga i luften nära barnet. När barnet är säkert fastspänt i selen kan hans/hennes huvud och armar inte slå i bärhandtaget om en olycka skulle ske.
När ska jag ta bort stödkudden och huvudstödet från Maxi-Cosi Pebble?
Stödkudden och huvudstödet är speciellt utformade för att ge en perfekt passform för små spädbarn. När barnet är för stort för det minsta läget på säkerhetsbältet (vanligtvis vid ungefär 8 veckor) kan du ta bort stödkudden. Du kan fortsätta använda huvudstödet längre för att göra det bekvämt för barnet. När barnet sedan växer ur huvudstödet kan du ta bort det ur bilbarnstolen helt. Se bruksanvisningarna för bilder.
När ska jag ta bort stödkudden och huvudstödet från Maxi-Cosi CabrioFix?
Stödkudden och huvudstödet är speciellt utformade för att ge en perfekt passform för små spädbarn. När barnet är för stort för det minsta läget på säkerhetsbältet (vanligtvis vid ungefär 8 veckor) kan du ta bort stödkudden. Du kan fortsätta använda huvudstödet längre för att göra det bekvämt för barnet. När barnet sedan växer ur huvudstödet kan du ta bort det ur bilbarnstolen helt. Se bruksanvisningarna för bilder.
När ska mitt barn byta från den första Maxi-Cosi-bilbarnstolen till nästa bilbarnstol?
Vi rekommenderar att ditt barn får använda den första bilbarnstolen, Grupp 0 eller 0+ (0–13 månader), dvs. sitta bakåtvänt så länge som möjligt, eftersom den är den säkraste och oftast mest bekväma positionen. Så länge barnets bakhuvud helt har stöd av plasthöljet rekommenderar vi att ni använder bilbarnstolen för spädbarn. Längden på barnets ben har mindre betydelse i det här sammanhanget. Det är dumt att sätta ett barn i en för stor bilbarnstol för tidigt.
Var kan jag hitta det integrerade solskyddet på Maxi-Cosi Pebble?
På baksidan av Pebble babyskyddet finner du två små flikar som är tillhör solskyddet. Du kan dra i dessa för att ta fram solskyddet och fästa det i bärhandtaget.
Var sitter den inbyggda suffletten på Maxi-Cosi CabrioFix?
På kanten på baksidan av CabrioFix Plus finns två flikar som sitter fast i suffletten. Dra i dessa flikar för att dra ut suffletten och fästa den vid bärhandtaget.
Var sitter den inbyggda suffletten på Maxi-Cosi Pebble?
På kanten på baksidan av Pebble finns två flikar som sitter fast i suffletten. Dra i dessa flikar för att dra ut suffletten och fästa den vid bärhandtaget.
Varför måste spädbarn sitta bakåtvända i bilen?
Spädbarn har stora och tunga huvuden jämfört med resten av kroppen. Dessutom är deras nackmuskler ännu inte färdigutvecklade. Om barnet sitter framåtvänt kommer huvudet att kastas framåt vid en frontalkrock. Det kan orsaka allvarliga nackskador eller till och med dödliga skador. När barnet sitter bakåtvänt fördelas kraften vid en krock över hela barnets rygg. Läs mer om att sitta bakåtvänd i bilen.
Kan jag även montera Maxi-Cosi Pearl XP med bilens säkerhetsbälten?
Nej, det får du inte göra. Maxi-Cosi Pearl XP får endast användas tillsammans med Maxi-Cosi FamilyFix XP.
Kan jag montera Maxi-Cosi Pearl på passagerarsätet?
Ja, om bilen har ISOFIX-förankringspunkter i framsätet. Men vi rekommenderar att du inaktiverar airbagen eller sätter passagerarstolen i det bakersta läget. De flesta bilar har dock inte ISOFIX-förankringspunkter i framsätet. Det innebär att det oftast inte går att montera bilbarnstolen i framsätet.
Kan jag montera Maxi-Cosi FamilyFix XP på passagerarsätet?
Ja, om bilen har ISOFIX-förankringspunkter i framsätet. Det är viktigt att alltid inaktivera airbagen. När du använder FamilyFix XP i framsätet rekommenderar vi att du inaktiverar airbagen eller placerar passagerarsätet i det bakersta läget. De flesta bilar har dock inte ISOFIX-förankringspunkter i framsätet. Det innebär att det oftast inte går att montera bilbarnstolen i framsätet.
Måste jag justera bältesselen varje gång jag placerar mitt barn i bilstolen?
Ja. Varje gång du placerar ditt barn i bilstolen måste du se till att spänna fast bältesselen ordentligt. Detta för att barnet kan bära olika kläder. Om bältesselen är fastspänd korrekt bör du kunna placera 1 finger mellan barnet och selen.
Måste jag inaktivera airbagen om jag monterar en bilbarnstol i grupp 1 i framsätet?
Den Europeiska bilbarnstolsföreskriften kräver inte att framsätets airbag inaktiveras vid montering av en framåtvänd bilbarnstol som de i grupp 1 eller grupp 2/3. Enda fallet när det är nödvändigt att inaktivera airbagen är när en bakåtvänd bilbarnstol (dvs. grupp 0+) används. Däremot rekommenderar vi att du inaktiverar airbagen även vid användning av framåtvända bilbarnstolar eftersom storleken och kraften hos en utlöst airbag skiljer sig mellan olika bilar och eftersom de är anpassade för att skydda vuxna och inte barn.
Hur justerar jag säkerhetsbältet på Mobi?
Se bruksanvisningarna för bilder på dessa steg:

• Sätt Maxi-Cosi Mobi i viloläget och öppna bältesskyddsluckan.
• Ta bort axelremmarna från bältesspännet.
• Dra ut axelremmarna ut axeldynorna och genom skårorna i höljet.
• Se till att spännet sitter fast för att förhindra att bältet snurras.
• Om du vill ändra bältena från eller till den lägsta positionen ska du placera Maxi-Cosi Mobi i viloläget.
• Om du vill ändra bältena från eller till den mellersta eller högsta positionen ska du placera Maxi-Cosi Mobi i sittläget.
Hur justerar jag säkerhetsbältet på Mobi XP?
Du har fått rätt bälteshöjd på axelremmarna när bältet försvinner in i höljet precis ovanför barnets axlar. Se till att axelremmarna sitter bra över barnets axlar.
Se bruksanvisningarna för bilder på dessa steg: Lossa på axelremmarna genom att trycka på frigöringsknappen och dra axelremmarna mot dig så långt som möjligt. Lyft upp fliken på skyddet vid axelremmarnas skåror. Gör det enklare att justera genom att dra axelremmarna ovanpå bältesdynan framåt till en ögla och lossa dem. Tryck sedan tillbaka öglan genom öppningen. Dra både axelremmen och bältesdynans rem genom skåran till nästa läge. Se till att axelremmen sitter ovanpå bältesdynans rem i det nya läget. Gör alltid detta på båda sidor. Dra åt axelremmarna genom att dra åt remmarna under bältesdynorna. Sätt tillbaka fliken på sin plats och dra igenom bältesdynorna i rätt skåror i fliken och fäst dem med kardborrbandet. Kontrollera att du kan använda remmarna och se till att de inte är snurrade.
Hur justerar jag säkerhetsbältet på Priori SPS?
Se bruksanvisningarna för bilder på dessa steg: Sätt Maxi-Cosi Priori SPS i viloläget och öppna bältesskyddsluckan. Ta bort axelremmarna från bältesspännet. Dra ut axelremmarna ut axeldynorna och genom skårorna i höljet. Se till att spännet sitter fast för att förhindra att bältet snurras. Om du vill ändra bältena från eller till den lägsta positionen ska du placera Maxi-Cosi Priori SPS i viloläget. Om du vill ändra bältena från eller till den mellersta eller högsta positionen ska du placera Maxi-Cosi Priori SPS i sittläget.
Hur justerar jag säkerhetsbältet på Priori XP?
Du har fått rätt bälteshöjd på axelremmarna när bältet försvinner in i höljet precis ovanför barnets axlar. Se till att axelremmarna sitter bra över barnets axlar.
Se bruksanvisningarna för bilder på dessa steg:

• Lossa på axelremmarna genom att trycka på frigöringsknappen och dra axelremmarna mot dig så långt som möjligt.
• Lyft upp fliken på skyddet vid axelremmarnas skåror. Gör det enklare att justera genom att dra axelremmarna ovanpå bältesdynan framåt till en ögla och lossa dem.
• Tryck tillbaka öglan genom öppningen.
• Dra både axelremmen och bältesdynans rem genom skåran till nästa läge. Se till att axelremmen sitter ovanpå bältesdynans rem i det nya läget.
• Gör alltid detta på båda sidor.
• Dra åt axelremmarna genom att dra åt remmarna under bältesdynorna.
• Sätt tillbaka fliken på sin plats och dra igenom bältesdynorna i rätt skåror i fliken och fäst dem med kardborrbandet.
• Kontrollera att du kan använda remmarna och se till att de inte är snurrade.
Hur är jag säker på att stolen är rätt låst i korrekt säkert läge?
Det finns en indikering på ovansidan av stolen som bekräftar att stolen har monterats i rätt läge. När indikeringen blir grön betyder det att stolen har monterats och låsts i rätt läge för resa. Av säkerhetsskäl måste du alltid kontrollera att indikeringen är grön innan du kör iväg.
Hur monterar jag Priori SPS på bilens säte på bästa sätt?
Se bruksanvisningen när du monterar Priori SPS. Placera Maxi-Cosi Priori SPS på bilsätet i viloläge. Dra in säkerhetsbältet mellan höljet och basen. Fäst säkerhetsbältet i bilens bältesspänne och kontrollera att bilens säkerhetsbälte inte är snurrat. Placera axelremmen i bältesspännet på ena sidan och sätt fast den. Sedan trycker du in Maxi-Cosi Priori SPS ordentligt i bilsätet samtidigt som du drar åt axelremmen så att Maxi-Cosi Priori SPS sitter fast ordentligt.
Hur kan jag göra det enklare att sätta mitt barn i Maxi-Cosi Mobi och ta ur honom eller henne?
Mobi har användbara bälteskrokar som håller selen och spännesdynan åt sidan medan du sätter i och tar ur barnet.
Hur kan jag göra det enklare att sätta mitt barn i Maxi-Cosi Priori SPS och ta ur honom eller henne?
Priori SPS har användbara bälteskrokar som håller selen och spännesdynan åt sidan medan du sätter i och tar ur barnet.
Hur kan jag göra det enklare att sätta mitt barn i Maxi-Cosi Priori XP och ta ur hen?
Priori XP har användbara bälteskrokar som håller selen och spännesdynan åt sidan medan du sätter i och tar ur barnet.
Hur kan jag göra det enklare att sätta mitt barn i Maxi-Cosi Mobi XP och ta ur honom eller henne?
Mobi XP har användbara bälteskrokar som håller selen och spännesdynan åt sidan medan du sätter i och tar ur barnet.
Hur kan jag göra det enklare att sätta mitt barn i Maxi-Cosi Priori XP och ta ur honom eller henne?
Priori XP har användbara bälteskrokar som håller selen och spännesdynan åt sidan medan du sätter i och tar ur barnet.
Hur ska tygöverdraget på Mobi tvättas?
Ta ut Maxi-Cosi Mobi ur bilen innan du utför nedanstående procedurer. Bilbarnstolen kan rengöras med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte ett rengöringsmedel med slipmedel. Överdraget och bältesdynorna måste tvättas för hand i högst 30 °C. Torktumla inte. Se även tvättanvisningarna på etiketten som sitter på överdraget till Mobi. Bältesspännet kan rengöras med varmt vatten. Smörj inte.
Hur ska tygöverdraget på Mobi XP tvättas?
Ta ut Maxi-Cosi Mobi XP ur bilen innan du utför nedanstående procedurer. Bilbarnstolen kan rengöras med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte ett rengöringsmedel med slipmedel. Överdraget och bältesdynorna ska tvättas för hand i högst 30 °C. Torktumla inte. Se även tvättanvisningarna på etiketten som sitter på överdraget till Mobi XP. Bältesspännet kan rengöras med varmt vatten. Smörj inte.
Hur ska tygöverdraget på Priori XP tvättas?
Ta ut Maxi-Cosi Priori XP ur bilen innan du utför nedanstående procedurer. Bilbarnstolen kan rengöras med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte ett rengöringsmedel med slipmedel. Överdraget och bältesdynorna måste tvättas för hand i högst 30 °C. Torktumla inte. Se även tvättanvisningarna på etiketten som sitter på överdraget till Priori XP. Bältesspännet kan rengöras med varmt vatten. Smörj inte.
Hur många sitt- och vilolägen har Maxi-Cosi Pearl XP?
Maxi-Cosi Pearl XP har fyra bekväma lägen – från sittande till liggande viloläge – som enkelt kan ställas in från framsidan av stolen.
Hur hårt bör jag spänna fast bältesselen?
Bältesselen måste dras åt tills den ligger mot barnet. Barnet är korrekt fastspänt om du kan placera 1 finger mellan barnet och bältesselen. Ju mer åtdragen bältesselen är desto säkrare kommer barnet vid olycksfall.
Jag kan inte justera nackstödet på Maxi-Cosi Pearl XP. Vad ska jag göra?
Nackstödet används också för att justera höjden på axelremmarna. När du ska justera nackstödet måste du först öppna bältesspännet, vika det framåt och sedan lossa på axelremmarna. Om du trycker ned och håller in knappen bakom den gråa delen av höljet kan du justera nackstödet genom att flytta det uppåt eller nedåt.
Kan jag montera min bilbarnstol (grupp 1 eller grupp 0+/1) på vagnramen?
Det går inte med vårt befintliga produktsortiment. Våra produkter har utvecklats med ett starkt fokus på säkerhet, kvalitet och användarvänlighet. Kombinationen som du nämner skulle innebära att vi skulle dra in på dessa tre aspekter. Vi har beslutat att i dagsläget inte dra in på detta.
Bältena är inte lika långa. Hur kommer det sig?
Ojämna bälten kan orsakas av inkorrekt bältesledning. Försäkra dig om att bältet inte har skruvats på baksidan av bilstolen och att
Se även till att bältet enkelt kan dras fram och tillbaka genom axelöppningarna. För en smidig rörelse bör bältesknäppningen bör ligga framåt.
Färgindikeringen ändras till silver eller röd när jag kör. Är detta normalt?
Färgindikeringen är endast en monteringshjälp. Det skiljer endast några millimeter mellan röd och grön eller silver och grön. Så färgen kan ändras om barnet rör på sig. Det viktigaste är att bältena är åtdragna och att indikeringen är grön när du kör iväg. Indikeringen är till för att påminna dig om det. Det är naturligtvis möjligt att indikeringen går tillbaka till röd medan du kör om barnet rör på sig. Det är normalt och påverkar inte säkerheten.
Bältesselen är inte lika lång på den högra och vänstra sidan. Hur kommer det sig?
Maxi-Cosi Pearl XP följer i-Size-lagstiftningen. Vad innebär det?
i-Size är en ny lagstiftning som syftar till att göra bilstolar ännu säkrare än tidigare. i-Size-bilstolar har ISOFIX-montering, ska vara bakåtvända upp till minst 15 månader och har förbättrade säkerhetsstandarder för ytterligare skydd för huvud och nacke. Du kan läsa mer om i-Size här: www.maxi-cosi.com/i-size.
Vilket läge ska nackstödet vara i?
Nackstödet ska alltid justeras efter barnets huvud; det ska inte sitta för högt eller för lågt. Det betyder att barnets huvud ska skyddas helt av nackstödet och att huvudet inte ska nå över nackstödet. Huvudet och nacken är de ömtåligaste delarna på kroppen, så det är viktigt att alltid se till att barnets ömtåliga huvud alltid är skyddat på bästa sätt i bilstolen.
Vilket är det rätta läget för min bältesstol?
Barnets huvud måste skyddas fullständigt och får inte sticka upp ovanför huvudstödet.
Vilken är den rätta positionen/höjden för bältesselen?
Bältesselens band bör placeras i samma nivå som axlarna, och inte komma ovan- eller underifrån.
Vad ska jag göra om mitt barn öppnar spännet på säkerhetsbältet?
I detta fall rekommenderar vi att du stannar på första säkra ställe, fäster säkerhetsbältet igen och förklarar för ditt barn att han eller hon inte får öppna det och varför. Det finns alltid en risk att påhittiga, flinka eller starka barn öppnar spännet. Om vi skulle göra det svårare att öppna spännet så att barnet inte kan öppna det själv skulle det bryta mot lagstadgade säkerhetsföreskrifter. Spännets läge, färgen på knappen och hur mycket kraft som krävs vid användning eller öppnande anges i europeiska föreskrifter.
Vad bör jag göra om mitt barn öpp
När mitt barn sover i bilbarnstolen åker huvudet framåt ibland och det känns som att det inte är skyddat längre. Vad kan jag göra åt det?
När barnet är litet är huvudet proportionellt tyngre än en vuxens. När de sover i bilbarnstolen är det därför inte ovanligt att huvudet lutar framåt. Det påverkar inte barnets säkerhet. Vid en kraftig inbromsning eller krock åker huvudet tillbaka naturligt till nederdelen av huvudstödet så att huvudet och nacken är skyddade. Det kan dock vara obekvämt för barnet. Vi rekommenderar att du lutar sätet bakåt så långt det går för att minska risken för detta, och/eller om du har en bakåtvänd bilbarnstol med ett stötskydd ska stötskyddet vara så långt som möjligt.
Observera att denna situation främst hör samman med bilsätets lutningsvinkel. Desto djupare bilens säte (t.ex. skålade säten) är, desto mer är chansen att barnet kommer att luta framåt.  Om fordonet har justerbar ryggstödsvinkel rekommenderar vi även att du justerar vinkeln på sätet för att göra det bekvämare för barnet.  
När ska jag byta från en bilbarnstol i grupp 1 till en i grupp 2/3?
Vi rekommenderar att du använder bilbarnstolen i grupp 1 (9–18 kg) så länge som möjligt. Vänta med att byta till en bilbarnstol i nästa grupp tills ditt barn har uppnått den högsta vikten eller om barnets huvud når över stolens övre kant.
När spännet är öppnat kan jag inte göra selen längre, som om remmarna sitter fast. Vad beror detta på?
Detta kan bero på att bältesspännet inte är helt öppnat framåt. Tryck det framåt för hand så släpper spärren så att du kan lossa på selen.
Var sitter handtaget som jag justerar lutningen med på Maxi-Cosi Pearl XP?
Lutningshandtaget sitter i mitten på undersidan på framsidan av bilbarnstolen.
Varför har Maxi-Cosi-bilbarnstolar i grupp 1 ett 5-punktssäkerhetsbälte?
Alla Maxi-Cosis bilbarnstolar i grupp 1 har ett 5-punktssäkerhetsbälte som kan justeras med ett drag. Detta bälte fördelar bäst kraften vid en krock över barnets starka ben och över stolen. Dessutom gör 5-punktsselen att barnets läge kan justeras perfekt och den håller barnet i den säkraste positionen.
Varför har klassificeringen på Maxi-Cosi Pearl XP ändrats från kilo till cm (längd)?
Maxi-Cosi Pearl XP följer den nya i-Size-lagstiftningen och denna ändring är en del av i-Size. Den har gjorts för att göra det enklare för föräldrar att välja rätt bilstol för sina barn och på så sätt förhindra att de köper en för stor bilstol.

Strollers

Select your language

Please select your preferred language :