Vad är i-Size?

Läs om hur i-Size gör bilkörningen säkrare

i-Size är ett europeiskt direktiv om säkerheten för bilbarnstolar, som trädde i kraft i juli 2013. Reglerna är en del av standarden R129 och gäller nya bilbarnstolar för bebisar, småbarn och barn upp till ca 4 års ålder. Den är en utveckling av de befintliga bilbarnstolarna ISOFIX ECE R44-04 och kallas ofta Super ISOFIX. i-Size-bilbarnstolar har alltid varit avsedda att vara bakåtkompatibla med ISOFIX-bilar. FN:s ekonomiska kommission för Europa (FN-ECE) har antagit en ändring av direktivet gällande användning av säkerhetsbälte (FN-föreskrift R14 och R16) som gäller godkännande av fordon försedda med säkerhetsbälten, säkerhetssystem och säkerhetssystem för barn. Ändringen, som gäller från den 15 juli 2013, fastställer tydligt att ett ISOFIX-läge i en bil även tillåter installation av UN R129-bilbarnstolar. Ändringen finns tillgänglig här.

Det officiella juridiska dokumentet för UN R129 (i-Size) finns tillgängligt här.

EU-länder måste följa de avtal som fastställs på FN-ECE:s nivå, men vissa av dem kan behöva anpassa dessa regler i nationell lagstiftning. En komplett lista över länderna finns på sidan 171 i FN-avtalet.

i-Size utvecklades baserat på aktuell forskning om barns säkerhet vid biltransport.

Vad gör i-Size säkrare?

  • förbättrat skydd för huvud och nacke

  • bebisar och småbarn upp till 15 månader måste åka bakåtvända

  • obligatorisk användning av ISOFIX, som gör det enkelt att montera bilbarnstolen på rätt sätt

  • i-Size-stolar passar i nästan alla ISOFIX-bilar

  • du väljer bilbarnstol utifrån barnets längd, i stället för vikt

Varför är mitt barn bättre skyddat med i-Size?

Bakåtvända bilbarnstolar

En stol i vilken barnet färdas mot färdriktningen ger maximalt skydd för bebisar och småbarn. Stolen fördelar kraften över hela kroppen vid en frontalkrock.

Ny standard för sidoskydd

De nya reglerna ger ett bättre skydd vid en sidokollision.

Bättre montering

Det är nästan omöjligt att montera en i-Size-bilbarnstol fel. Systemet använder nämligen inte längre bilbältet som måste dras runt den. En i-Size-bilbarnstol klickar du fast på de permanenta ISOFIX-fästpunkterna, som finns i nästan alla moderna bilar.

Bättre passform

Eftersom du väljer bilbarnstol utifrån barnets längd i stället för dess vikt, kan ditt växande barn sitta kvar i samma stol.

Min bilbarnstol uppfyller fortfarande de gamla standarderna. Måste jag byta till i-Size nu?

Nej, i-Size ersätter inte de gamla reglerna. Men det ger dig ytterligare alternativ när du ska köpa en bilbarnstol. Du kan vara säker på att i-Size-stolarna uppfyller gällande lagar och förordningar helt.

Varför ersätter inte den nya i-Size-föreskriften den äldre föreskriften ECE R44/04?

De två standarderna kommer att gälla sida vid sida under överskådlig tid. i-Size-standarden gäller endast för ISOFIX-bilbarnstolar. ECE R44-standarden förblir normen för stolar som spänns fast med säkerhetsbälte samt ISOFIX-stolar under en tid.

Detta är nödvändigt för att tillåta ägare av äldre bilar (som inte har ISOFIX-fästen) att följa säkerhetsföreskrifterna utan att behöva sätta dit fästen.

I nuläget uppmuntrar EU endast en preferens för ISOFIX-baserade stolar. I framtiden kan vi förvänta oss att endast ISOFIX-baserade stolar uppfyller EU:s säkerhetsföreskrifter.

Hur har Maxi-Cosi hjälpt till att utveckla den nya EU-föreskriften för i-Size?

Som en långvarig och ledande tillverkare av bilbarnstolar har Maxi-Cosi etablerat ett avancerat tekniskt center i Frankrike. Centret inkluderar allt som behövs för att utveckla, bygga och testa bilbarnstolar i en ultramodern, högteknologisk anläggning.

Denna anläggning, i kombination med Maxi-Cosis erfarenhet och expertis inom design och tillverkning av bilbarnstolar, utvecklades av FN-ECE (FN:s ekonomiska kommission för Europa) för att bidra till utvecklingen och fastställandet av den nya i-Size-standarden.

I synnerhet föreslog och definierade Maxi-Cosi kompatibilitetsreglerna för ISOFIX-stödben för biltillverkare. Stödbenet hindrar bilbarnstolen från att rotera framåt vid krockar.

Maxi-Cosi föreslog även en testprocedur för sidokrockar som har accepterats av andra experter i hela Europa. Vi bidrog till den nya klassificeringen av produkter efter barnstorlek (i stället för vikt) genom att tillhandahålla resultaten av en 3D-mätningsundersökning av mer än 2 000 barn från födseln upp till 12 år.

Och utöver att skapa ett komplett utbud av bilbarnstolar som efterlever i-Size förbereder vi branschens intressenter för den nya föreskriften, och delar vår kunskap för att se till att konsumenter bättre förstår sig på anledningarna till, och fördelarna med, den nya i-Size-föreskriften.