24 månaders garanti

Vi ger 24 månaders garanti. Detta återspeglar vårt förtroende för designens, teknikens, produktens och produktprestandans höga kvalitet. Vi garanterar att denna produkt är tillverkad i enlighet med gällande europeiska säkerhetsföreskrifter och kvalitetsnormer som gäller denna produkt, samt att denna produkt vid inköpstillfället är fri från material- och konstruktionsfel. Enligt nedanstående villkor kan denna garanti åberopas av den första slutanvändaren i de länder där produkten säljs av ett dotterbolag till Dorel Group eller en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad detaljhandel.

Vår 24 månaders garanti omfattar defekter rörande använda material och konstruktionen vid användning under normala förhållanden och i enlighet med vår bruksanvisning under en 24 månaders period från och med datumet på det ursprungliga inköpskvittot av den första slutanvändaren. För en reparationsförfrågan eller en förfrågan om reservdelar under denna garanti, måste du visa upp ett inköpsbevis som har utfärdats inom 24 månader innan förfrågan.

Vår 24 månaders garanti omfattar inte fel som orsakats av normalt slitage, skador som orsakats av olyckor, felaktig användning, oaktsamhet, brand, kontakt med vätskor eller andra externa orsaker, skador till följd av underlåtenhet att följa bruksanvisningen, skador som orsakats av användning i kombination med en annan produkt, skador som orsakats av underhåll som utförts av någon som inte godkänts av oss eller om produkten stulits eller om en etikett eller identifikationsnummer avlägsnats eller ändrats. Exempel på normalt slitage är slitna hjul och textilier genom regelbunden användning och naturlig blekning av färger och material på grund av produktens normala åldrande.

I händelse av fel

Om ett problem eller fel uppstår, är den av oss godkända återförsäljaren eller detaljhandlaren din första kontakt. De erkänner vår 24 månaders garanti (1). Du måste uppvisa ett inköpsbevis som ska ha utfärdats inom 24 månader innan din begäran. Det är enklast om du får din servicebegäran godkänd av oss i förväg. När du gör ett anspråk som är giltigt enligt denna garanti, är det möjligt att vi ber dig att returnera produkten till vår auktoriserade återförsäljare eller detaljhandel eller skickar produkten till oss i enlighet med våra anvisningar. Vi betalar kostnaderna för att skicka och returnera produkten om alla anvisningar följs. Skador och/eller fel som inte omfattas av vår garanti eller lagstadgade konsumenträttigheter och/eller skador och/eller defekter rörande produkten som inte omfattas av vår garanti kan åtgärdas mot betalning av en rimlig avgift.

Konsumenträttigheter

En konsument har lagstadgade rättigheter i enlighet med gällande konsumentlagstiftningen, som kan skilja sig från land till land. Konsumenträttigheterna enligt gällande nationell lagstiftning påverkas inte av denna garanti.

Denna garanti tillhandahålls av Dorel Nederländerna. Vi är registrerade i Nederländerna under företagsnummer 17060920. Vår företagsadress är Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Nederländerna, och vår postadress är Postbus 6071, 5700 ET Helmond, Nederländerna.

Namn och adresser till andra företag inom Dorel Group finns på bruksanvisningens sista sida samt på vår webbplats för respektive märke.

(1) Produkter som köpts från återförsäljare eller leverantörer som har ändrat eller tagit bort etiketten eller identifieringsnumret, betraktas som icke-godkända produkter. Produkter som köpts från icke-auktoriserade återförsäljare betraktas också som icke-godkända produkter. Dessa produkterna omfattas inte av garantin, då dessa produkters äkthet inte kan fastställas.

Tack för att du väljer Maxi-Cosi! Vi erbjuder en garanti på 24 månader på alla våra produkter. Vårt kundtjänstteam hjälper dig om du stöter på några problem med din produkt.

Registrera din produkt online. På så sätt kan vårt kundtjänstteam ge dig bästa möjliga stöd när du behöver det.

registrera nu