Vilken är den säkraste platsen i bilen för din bilstol? 

Du har valt en säker bilstol för ditt barn och är redo att ge dig ut och resa med familjen. Innan du ger dig av är det viktigt att veta vilken som är den säkraste platsen för din bilstol. 

Vi på Maxi-Cosi rekommenderar att du placerar bilstolen i baksätet, och helst i mitten. Du kan dock behöva överväga andra alternativ, till exempel om du har flera bilstolar eller om ditt fordon inte lämpar sig för placering i mitten. 

Vi finns här för att hjälpa dig att avgöra vilken som är den bästa placeringen av din bilstol. 

1) Mitten av baksätet: den säkraste platsen. 

Den säkraste platsen för din bilstol är i mitten av baksätet, eftersom platsen är så långt bort som möjligt från airbagar på passagerarsidorna och från potentiella kollisioner. 

Även om detta är den statistiskt säkraste platsen är vi medvetna om att det inte alltid är en praktisk eller ens möjlig lösning, på grund av sätets storlek eller avsaknad av säkerhetsbälte eller ISOFIX-fästen i bilen. 

2) Bakre passagerarsätet 

Även om det inte är den statistiskt säkraste platsen för en bilstol är det ofta den här platsen som konsumenter föredrar. 

Det bakre passagerarsätet, på motsatt sida från den vanligaste kollisionspunkten, har fördelen att du har enkel åtkomst till barnet från sidan av bilen som vetter mot trottoaren och bort från trafikflödet. 

3) Bakom förarsätet 

Det här är fortfarande en säker plats för bilstolen, eftersom den är placerad i den bakre delen av bilen. Platsen är dock mindre säker än det bakre passagerarsätet, eftersom det här är en vanligare kollisionspunkt. 

4) Främre passagerarsätet 

Vi rekommenderar att du håller dig till baksätet, men om du är tvungen att placera barnet i det främre passagerarsätet ska du alltid försäkra dig om att de främre airbagarna har inaktiverats innan du kör. Barn under 12 år bör aldrig sitta i ett säte med passagerarairbag. 

Placering i framsätet bör alltid vara en sista utväg, bland annat på grund av den högre risken för att föraren blir distraherad och för att barnet är närmre den vanligaste kollisionspunkten. 

Om din familj har tre barn (en nyfödd, ett småbarn och en 4-åring) och alla barnen inte får plats i baksätet, rekommenderar vi att du placerar 

  • den nyfödda i det bakre passagerarsätet 

  • småbarnet bakom föraren 

  • 4-åringen i det främre passagerarsätet (med inaktiverad airbag och med framsätet skjutet så långt bakåt som möjligt), och alla med lämpliga säkerhetsbälten på sig. 

I samtliga fall ska du försäkra dig om att bilstolen har installerats korrekt. Sedan kan du ge dig ut på trevliga utfärder med ditt barn!