Förklaring av säkerhetsregler för bilbarnstolar: R129 och R44? 

När du köper en bilbarnstol bör säkerhet och bestämmelser för bilbarnstolar vara högsta prioritet. Om du köper fel bilbarnstol riskerar du böter och du kan utsätta ditt barn för fara. I Europa är den senaste säkerhetsstandarden R129, medan den äldre standarden R44 kommer att fasas ut från 1 september, 2023. 

Vad är skillnaden mellan en R44- och en R129-bilbarnstol? 

R129-bilbarnstolar är den senaste standarden, efter att ha introducerats 2013. De har genomgått mer rigorösa tester och har ett förbättrat huvud- och nackskydd jämfört med R44-standarden.  

Även om aktuella bestämmelser för bilbarnstolar tillåter användning av både en R44- och en R129-bilbarnstol rekommenderar vi på Maxi-Cosi att du väljer en R129-bilbarnstol. Det är viktigt att notera att försäljning av R44-bilbarnstolar inom EU kommer att vara förbjuden från och med den 1 september 2024, men användningen kommer fortfarande att vara tillåten i minst 8 år, så det finns inget behov av att byta ut din nuvarande stol, och du kan fortsätta att transportera ditt barn i den.

R129 i-Size-bilbarnstolar i korthet  

 

  • Du väljer stol beroende på ditt barns längd, ålder (ditt barn måste förbli i framåtvänt läge till minst 15 månaders ålder) och vikt (ditt barn får inte överskrida viktgränsen som anges i bilbarnstolens beskrivning). Detta kan innebära en ökad säkerhet eftersom de flesta föräldrar har mer koll på barnets längd än på dess vikt. Det blir helt enkelt lättare att köpa en bilbarnstol i rätt storlek.  

  • R129 anses vara ett säkrare standardskydd än R44 eftersom det har förbättrat huvud- och nackskydd.  

  • Resultaten från sidokrocktest bedöms som en del av standarden, vilket inte var fallet för R44.  

  • För bilbarnstolar för spädbarn och småbarn måste du använda ISOFIX, vilket innebär att bilbarnstolen ansluts direkt till chassit på din bil. ISOFIX-bilbarnstolar är mer benägna att vara korrekt installerade i ditt fordon. Tänk på att du behöver en extra ISOFIX-bas för att installera ett babyskydd med ISOFIX. För R44-bilbarnstolar måste du kontrollera listor och manualer för att vara säker på när du ska använda ISOFIX.  

R44/04-bilbarnstolar i korthet 

 

  • R44-bilbarnstolar är indelade i grupperna 0+ (nyfödd och upp till 13 kg), 1 (9 till 18 kg), eller 2/3 (15 till 36 kg). Grupperna är baserade på ditt barns vikt, inte längd, och sträcker sig från nyfödd och upp till 12 år.  

  • Det finns modeller som kan installeras med ISOFIX eller med hjälp av bilens säkerhetsbälten, om ditt fordon inte har en ISOFIX-fästpunkt (Maxi-Cosi avråder från det). 

  • Bilbarnstolar som uppfyller R44-standarden är testade för kollisioner bakifrån och framifrån, men inte för sidokollisioner.  

  • Ditt barn kan resa framåtvänt från cirka nio månaders ålder i en R44-bilbarnstol. 

Möt några av våra R44 bilbarnstolar:

Varför måste mitt barn resa bakåtvänt enligt i-Size-reglerna?   

När du använder en i-Size-bilbarnstol måste spädbarn vara bakåtvända tills de når minst 15 månaders ålder. Även om detta är minimiåldern för övergång till framåtvända stolar rekommenderar vi att du håller din lilla i bakåtvänd position så länge som möjligt, upp till 2 år, för optimalt skydd av barnets ömtåliga nacke och huvud. 

Du kan ta reda på mer om fördelarna med bakåtvänt läge här.

 

Ska jag välja en R44/i-Size-bilbarnstol?  

Vilken typ av bilbarnstol du ska välja beror på barnets ålder och individuella behov. En R44-bilbarnstolar uppfyller en hög säkerhetsstandard. Men om du vill att din bebis eller ditt småbarn ska resa i en bilbarnstol som uppfyller de senaste, mest strikta säkerhetsstandarderna, bör du välja en i-Size-bilbarnstol. Efter september 2024 kommer R44-bilbarnstolar inte längre att finnas i butikerna. Användning av dem är dock fortfarande tillåten så att du kan fortsätta att använda dem i minst 8 år framöver.