Hur lyder de senaste bilbarnstolslagarna? 

Bilbarnstolslagar hjälper dig som förälder att se till att ditt barn åker säkert i bilen. Lagarna omfattar sådant som vilken typ av bilbarnstol ditt barn ska resa i och i vid vilken ålder. Om du inte följer bilbarnstolslagarna försätter du ditt barn i fara och riskerar att bötfällas.  

Vilka lagar gäller i mitt land? 

Lagar för bilbarnstolar varierar från land till land. I Spanien till exempel, får barn inte sitta i framsätet förrän de är 12 år gamla. I Storbritannien behöver barn som är över 12 år eller längre än 135 cm inte längre använda bilbarnstol. I andra europeiska länder, inklusive Irland och Tyskland, måste barn använda en bilbarnstol tills de är minst 150 cm långa eller 12 år gamla. Om du reser i USA kommer du att upptäcka att olika stater har olika bilbarnstolslagar.  

För att vara säker på att du gör rätt, bör du alltid kontrollera vilka trafiksäkerhetsregler som gäller i det land du bor i eller ska besöka. En snabb sökning på nätet bör ge dig den information du behöver, men försäkra dig om att du använder en betrodd, officiell källa. 

Vilken typ av bilbarnstol behöver jag? 

Det finns två bilbarnstolsstandarder som du måste vara medveten om för att efterleva de europeiska bilbarnstolslagarna: R44 och R129/i-Size. Barn som är under 12 år eller kortare än en viss längd, ska alltid resa i en bilbarnstol som uppfyller någon av dessa godkända standarder. Kom ihåg att det är föraren till fordonet som ansvarar för att bilbarnstolen är lämplig givet barnets ålder eller storlek. 

R44-standarden för bilbarnstolar  

ECE R44/04 är en internationell standard som är erkänd i över 100 länder runt om i världen. Bilbarnstolar är indelade i grupper beroende på ditt barns vikt:
 

  • Grupp "0+" (nyfödd och upp till 13 kg)  

  • Grupp "1" (9 till 18 kg) 

  • Grupp "2/3" (15 till 36 kg) 

Du måste se till att ditt barn reser i en R44-bilbarnstol som är lämplig givet barnets vikt.  

Ta reda på mer om R44/04-riktlinjerna för bilbarnstolar här eller ta en titt på våra olika bilbarnstolar

R129/i-Size-standarden för bilbarnstolar 

i-Size är en nyare standard. Den har införts för att förbättra barns säkerhet under resan. Valet av rätt bilbarnstol baseras på barnets längd, vilket gör det lättare för föräldrar att träffa rätt. i-Size-bilbarnstolar har också genomgått noggrannare testning än de äldre R44-bilbarnstolarna och erbjuder förbättrat huvud- och nackskydd. Detta bidrar till att föräldrarna kan känna sig trygga i att ha valt den säkraste bilbarnstolen. 

Ta reda på mer om varför du bör välja en i-Size-bilbarnstol här eller ta en titt på våra i-Size-bilbarnstolar.

Bilbarnstolsguide ska jag välja en i-Size-bilbarnstol eller en bilbarnstol som uppfyller R44/04-standarderna? 

I dagsläget kan du välja att en i-Size-bilbarnstol eller en R44-godkänd bilbarnstol. Det är dock troligt att R44/04-bilbarnstolarna kommer fasas ut i framtiden, och att i-Size då kommer att bli standard. Om du är osäker på vilken bilbarnstol som är rätt för dig kan du läsa vår artikel om R44 kontra R129/i-Size