Förklaring av säkerhetsregler för bilbarnstolar: Vad betyder den orangefärgade etiketten på din bilbarnstol?

Har du någonsin undrat vad den orangefärgade etiketten på din bilbarnstol är till för? Den här etiketten bekräftar att din bilbarnstol är säker och ger information om vilka säkerhetsstandarder den uppfyller:  

 

 • R129, också känd som i-Size, är den senaste säkerhetsstandarden. Hos Maxi-Cosi rekommenderar vi verkligen att du väljer en bilbarnstol som följer denna bestämmelse. Läs mer om de senaste lagarna och bestämmelserna för bilbarnstolar här.  

 

 • En äldre standard, R44, finns också tillgänglig, men produktion och import av den inom EU kommer att fasas ut från den 1 september 2023 (förutom befintligt lager). Efter september 2024 kommer dessa bilbarnstolar inte längre att finnas i butikerna. Oroa dig dock inte, användningen av R44-bilbarnstolar är fortfarande tillåten i minst 8 år framåt, så du behöver inte byta ut din nuvarande stol och kan fortsätta transportera ditt barn i en. 

Frågor

Var hittar man den orangefärgade etiketten? 

Titta under eller på sidan av bilbarnstolen för att hitta den tryckta orangefärgade etiketten. En orangefärgad etikett garanterar att bilbarnstolen uppfyller de grundläggande säkerhetskraven som anges i den europeiska säkerhetsstandarden. 

 
Vad är skillnaden mellan en R44- och en R129-bilbarnstol?  

R129-bilbarnstolar är den senaste standarden, efter att ha introducerats 2013. De har genomgått mer rigorösa tester och har ett förbättrat huvud- och nackskydd jämfört med R44-standarden. R44-bilbarnstolar utgår från ditt barns vikt, medan R129-bilbarnstolar utgår från ditt barns längd. Ta reda på mer om skillnaderna mellan R44 och R129. Klicka här

Även om aktuella bestämmelser för bilbarnstolar tillåter användning av både en R44- och en R129-bilbarnstol rekommenderar vi på Maxi-Cosi att du väljer en R129-bilbarnstol. Det är viktigt att notera att försäljning av R44-bilbarnstolar inom EU kommer att vara förbjuden från och med den 1 september 2024, men användningen kommer fortfarande att vara tillåten i minst 8 år, så det finns inget behov av att byta ut din nuvarande stol, och du kan fortsätta att transportera ditt barn i den.

 
Är i-Size samma som R129?  

Ja. R129-bilbarnstolar inkluderar kategorin ”i-Size” som garanterar att bilbarnstolen passar i fordon med en i-Size sittposition. Observera att vissa bilbarnstolar är riktigt stora och kanske inte passar i ditt fordons i-Size-sittposition. Dessa större bilbarnstolar är fortfarande testade R129, men kan inte heta ”i-Size”. 

 
Kan mitt barn resa i vilken bilbarnstol som helst?  

Nej. Se till att respektera informationen som är skriven på din bilbarnstol och även den på den orangefärgade etiketten.   

 

 • R129-bilbarnstolar är märkta med storleksintervallet för de barn som de är lämpade för. När du använder bilbarnstolen måste du se till att ditt barn inte är mindre eller längre än det givna storleksintervallet.  

 • R44-bilbarnstolar är indelade i olika grupper som är lämpliga för barn i olika storlekar. Dessa grupper är: 0+ (nyfödd och upp till 13 kg), 1 (9 till 18 kg) eller 2/3 (15 till 36 kg). Du måste välja den bilbarnstol som passar storleken på ditt barn. Kom ihåg att alla barn måste åka bakåtvända tills de väger nio kg.  

 
Kan en R44-bilbarnstol även uppfylla i-Size-reglerna?  

Nej. Den orangefärgade etiketten anger antingen att bilbarnstolen uppfyller R44-förordningen eller säkerhetsstandarden R129. R129 erbjuder en ännu bättre säkerhetsprestanda.  

 
Vad kan du lära dig av den orangefärgade etiketten?   

Enligt lag måste du använda en bilbarnstol som har den orangefärgade etiketten European Standard, vilket indikerar godkännande enligt R44- eller R129-standarden. Det är inte tillåtet att använda en bilbarnstol som inte har någon av dessa etiketter.  

Titta också noga på R44-bilbarnstolens orangefärgade etikett. Den ska följas av 03 eller 04. En bilbarnstol som tillverkades före 1995 och är godkänd enligt standarden R44/01 eller R44/02 ska inte längre användas eftersom de är osäkra enligt dagens standarder. Från och med september 2024 kommer du inte att kunna köpa R44-bilbarnstolar i butiker. Du behöver dock inte byta ut din nuvarande bilbarnstol – du kan fortfarande använda en R44-bilbarnstol för att transportera ditt barn i minst 8 år. 

 
Vad berättar den orangefärgade godkännandeetiketten om min bilbarnstol? 

R129 orangefärgad etikett

 1. Den orangefärgade etiketten anger märke och typ av bilbarnstol, samt storleksintervallet.  

 2. Märkning E1 och 030063 kopplar bilbarnstolen till dess statliga testrapporter.  

 3. R129/03 identifierar förordningen för vilken den testas (R129) och versionen av förordningen (3:e uppdateringen).  

R44 orangefärgad etikett

 1. Din bilbarnstol uppfyller den europeiska säkerhetsstandarden. Observera de två sista siffrorna: dessa ska sluta på 04 (senaste versionen) eller 03. Sedan 2008 ska inte R44-01 eller 02 användas eftersom de är osäkra enligt dagens standarder.  

 2. För R44-04 eller R44-03 finns det tre olika typer av bilbarnstolsgodkännanden: universal, semiuniversal och fordonsspecifik. ”Universal” betyder att din bilbarnstol är godkänd för installation i alla bilar, även om du bör kontrollera att den sitter bra i just ditt fordon. Se nedan för mer information om ”Typmärkning”.

 3. Godkännande för vikt (grupp). Ibland läggs bokstaven Y till här vilket betyder det att barnstolen har en sele med ett grenband.  

 4. Europeisk godkännandeindikator.  

 5. Anger det land där godkännandet erhölls: 1=Tyskland 2=Frankrike 3=Italien 4=Nederländerna osv.  

 6. Godkännandenummer. De två första siffrorna (04) visar enligt vilken version bilbarnstolen har godkänts, i detta fall R44/04.  

 7. Ett unikt nummer som tilldelats din specifika bilbarnstol för testning och spårning.  

 8. Produktionsinformation: vecka och år, i det här fallet, vecka 7, 2006.  

 9. Tillverkarens artikelreferensnummer.  

 10. EAN-kod  

 11. BAR-kod  

 12. Produkttillverkarens namn 

Typmärkning 

Det finns tre olika typer av godkännanden för bilbarnstolar: universal, semiuniversal och fordonsspecifik. Du kan använda dessa för att ta reda på om en specifik bilbarnstol passar din bil.   
 • Universal-godkännande  

Om en bilbarnstol har en universal-godkännandeetikett betyder det att den kan användas i alla bilar. Du måste använda ISOFIX-fästpunkterna i din bil, inklusive den övre hållremmen eller fotstödet, om det handlar om en ISOFIX-bilbarnstol. Om du är osäker kan du titta i bilens handbok för att se om det står där att bilen är lämplig för ”Universal ISOFIX-bilbarnstolar”.  För din sinnesfrid har vi sett till att alla bilbarnstolar från Maxi-Cosi har universal-godkännande. Ta en titt på vårt sortiment här.  

 

 • Semiuniversal-godkännande  

Om bilbarnstolen har en semiuniversal-godkännandeetikett betyder det att den kan användas i de flesta bilar. För mer information, se bilbarnstolstillverkarens bilmonteringslista. Om du ser din biltyp och bilmodell i listan kan du vara säker på att den är lämplig.  

 

 • Fordonsspecifikt godkännande  

En fordonsspecifik bilbarnstol är endast godkänd för användning i dessa bilar. Bilen måste stå med bilbarnstolstillverkarens bilmonteringslista.